lørdag den 25. september 2010

Dag 6 - Stigmatisering, fordomme og misinformation!


En af måderne at komme stigmatisering, fordomme og misinformation til livs er gennem uddannelse og oplysning. Det er ikke kun i forhold til ADHD, men i ligeså høj grad om psykiatriske lidelser, misbrug m.m. Derfor er det uhyre vigtigt, at såvel professionelle, journalister og andre der arbejder med børn, unge og voksne med ADHD eller skriver om ADHD, sætter sig ordentligt ind i, hvad ADHD i virkeligheden er.

Vi er ofte blevet beskyldt for at være dumme, dovne, skøre, aggresive, sociale nassere, dårlige forældre, narkomaner og meget andet. ADHD er ikke et valg. Vi har ikke selv valgt vores ADHD. For de flestes vedkommende har vi fået den med fra fødslen.

De af os der er forældre, har ikke selv valgt, at vores børn skulle have ADHD. Vi elsker vores børn og vi er parate til at gøre alt for at støtte dem og sørge for at de får den hjælp, de har behov for. Det kræver stærke forældre at kæmpe i en tid, hvor forventninger til gruppearbejde og ansvar for egen læring er hverdagskrav i skolerne. Samtidig har måske mindst én af forældrene selv ADHD – enten diagnosticeret eller udiagnosticeret. Dette stiller yderligere krav til rummelighed i forhold til forældrene fra psykiatere, lærere, socialrådgivere og skolepædagoger m.fl.

Hvis der bliver sat ind med den rette støtte på det rette tidspunkt i forhold til børn, forældre, unge og voksne kan meget redes. Mange kan komme til at fungere og passe ind. Mange vil kunne gennemføre en uddannelse og fastholde et arbejde. Mange familier vil kunne forblive intakte. Ved at udsætte eller helt undlade at give den nødvendige hjælp og støtte risikerer vi, som forskning med al tydelighed viser, at de økonomiske og menneskelige konsekvenser bliver langt større end almindeligt antaget.

Gennem mit arbejde som ADHD coach glædes jeg til stadighed over det store ønske den enkelte har om at klare sig selv og bidrage til samfundet på lige vilkår som den øvrige befolkning. Mange har fantastiske drømme, som bare skal have den rette støtte til at udvikles, planlægges og følges til dørs. Energien, kreativiteten og passionen lyser ud af deres øjne, når de møder accept og forståelse og ved, at der er én, der virkelig tror på dem og støtter dem aktivt hele vejen til målet.

Det humoristiske hjørne:
Hvad kunne ADHD ellers stå for?

Hyperaktiv hilsen
Charlotte


ADHD Awareness Week arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD og deres familier.