lørdag den 22. oktober 2011

ADHD - "Frem i lyset" af Anne Marie Geisler Andersen!


Går man ind på PsykiatriFondens hjemmeside under bogen "Frem i lyset" af Anne Marie Geisler Andersen møder man følgende uddrag fra hendes bog:


"Mit navn er Anne Marie Geisler Andersen. Jeg er 30 år gammel og har læst statskundskab ved Københavns Universitet, før jeg blev medlem af folketinget for Radikale Venstre. Jeg er mit partis psykiatriordfører, og min mission er at forbedre forholdene for mennesker med psykisk sygdom i Danmark. Det er derfor, jeg er gået ind i politik, og derfor jeg har skrevet denne bog. Jeg er vokset op med en far, som lider af depressioner. I perioder har han været meget syg. Så syg, at han har forsøgt selvmord og været indlagt på den lukkede afdeling. Jeg har arvet min fars sind og har også flere gange været ramt af stress og depressioner. For nylig er jeg endvidere blevet diagnosticeret med ADHD. Når jeg har nedskrevet min personlige beretning, er det for at nedbryde de tabuer, der stadig klæber til psykisk sygdom."

Anne Marie Geisler Andersen har valgt at lægge politikken på hylden (forhåbentlig kun for en tid) og hellige sig hendes nye rolle som mor til en lille pige.

Anne Marie Geisler Andersen valgte i 2010 at stå frem og være åben omkring sit liv med depressioner og ADHD
. Dette til trods for hendes position på den politiske arena. Det må have været en vanskelig beslutning og krævet stort mod, så hun fortjener den dybeste respekt.

Anne Marie Geisler Andersen har i forbindelse med dette års ADHD Awareness Week skrevet "ADHD Awareness Week nuancerer billedet". Foråbentlig kan det også være med til at ændre på en række fordomme om ADHD og samtidig give håb til dem, der enten selv har diagnosen eller på anden måde er berørt af den. Læs det her!

Du kan læse mere om hendes bog "Frem i lyset" på PsykiatriFondens hjemmeside.


KONKURRENCE: PsykiatriFonden er sponsor af ADHD Awareness WeekHvis du deltager i spørgeundersøgelsen på hjemmesiden, har du ved lodtrækning mulighed for at vinde bogen "Frem i lyset".

Du kan derudover deltage i konkurrencen på Facebook gruppen, hvor du også har mulighed for at vinde et eksemplar af ”Frem i lyset".

Rigtig god fornøjelse!


Hyperaktiv hilsen
Charlotte & ADHD Awareness Week-teametADHD Awareness Week arbejder for at skabe større bevidsthed, forståelse og respekt for børn, unge og voksne med ADHD og deres familier.

“ADHD Livslange perspektiver og særlige behov” af Hans-Christoph Steinhausen m.fl.


"ADHD Livslange perspektiver og særlige behov" adskiller sig fra andre bøger om ADHD ved, at den først og fremmest lægger vægt på sygdommens udviklingsperspektiver livet igennem. Bogen vil øge forståelsen af begrebet ADHD, hvordan lidelsen påvirker livskvaliteten samt den neurobiologiske baggrund. ADHD anses i dag for at være en kronisk sygdom. Der er derfor behov for, at forskellige facetter af symptomerne tages i betragtning livet igennem med skiftende fokus i førskolealderen, barndommen, ungdommen og i voksenlivet.

Desuden gøres der rede for kliniske aspekter ved ADHD, nemlig kliniske karakteristika hos danske børn og unge med ADHD, forskellige aspekter relateret til komorbiditet (sameksisterende lidelser), herunder misbrug hos ADHD-patienter og en detaljeret beskrivelse af den neuropsykologiske udredning ved ADHD.

Derudover behandles mere specifikke temaer som fx piger og små børn med ADHD, ADHD og kriminalitet og trafiksikkerhed. Endelig omtales forskellige behandlingsmuligheder, herunder forældretræning og to nyere behandlingsinitiativer, neurofeedback hos børn og gruppe-psykoterapi med voksne med ADHD.

Bogen henvender sig til fagfolk herunder psykiatere, læger og psykologer.

"ADHD Livslange perspektiver og særlige behov" er redigeret af professor Hans-Christoph Steinhausen og indeholder bidrag fra en række danske og udenlandske eksperter inden for området.

Bogen udkommer den 28. oktober 2011 og kan forudbestilles på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.


KONKURRENCE: Dansk Psykologisk Forlag er sponsor af ADHD Awareness Week
Hvis du deltager i spørgeundersøgelsen på hjemmesiden, har du ved lodtrækning mulighed for at vinde bogen “ADHD Livslange perspektiver og særlige behov”.

Du kan derudover deltage i konkurrencen på Facebook gruppen, hvor du også har mulighed for at vinde bogen “ADHD Livslange perspektiver og særlige behov”.

Rigtig god fornøjelse!


Hyperaktiv hilsen
Charlotte & ADHD Awareness Week-teamet


ADHD Awareness Week arbejder for at fremme viden, forståelse og accept for børn, unge og voksne med ADHD og deres familier.

fredag den 21. oktober 2011

ADHD – Time Timer en støtte til at få styr på tiden!


Forståelse af tid kan være en stor udfordring for især børn, unge og voksne med ADHD. For mange kan det være en evig kamp for at overholde tider, deadlines, aftaler m.m. Derfor burde enhver skoleklasse, ethvert hjem og enhver virksomhed have en Time Timer!

Time Timer fungerer som et nedtællingsur. Den røde skive viser, hvor meget tid, der er tilbage. Det er for mange lettere at forstå tiden, når man kan se den røde skive blive mindre og mindre. Urskiven vises med 5-minutters intervaller, hvor mange minutter, der er tilbage. På den måde behøver man ikke at skulle huske på, hvad til man begyndte en aktivitet, eller hvornår man skal ophøre med den igen.

Time Timer kan være en stor støtte især for urolige børn, da de kan se, hvor lang tid, der er tilbage af timen, eller hvornår de skal være færdig med en given aktivitet. Den kan også med fordel bruges i hjemmet.

Time Timer er ikke kun for børn. Mange voksne kan på samme måde have stor gavn af den. F.eks. i forbindelse med møder, kurser, præsentationer osv., hvor man er dybt engageret og kan have let ved helt at glemme tiden, kan en Time Timer være et fantastisk redskab til overholdelse af tiden.

Time Timer fås i forskellige størrelser – til skolen, kontoret og hjemmet. Den kan også fås som armbåndsur og CD-ROM, der kan installeres på din computer, så du også der kan holde styr på tiden.

Her kan du se en kort video, der viser, hvordan en Time Timer fungerer.
Du kan læse mere om Time TimerFour Esses.


KONKURRENCE: Four Esses er sponsor af ADHD Awareness Week
Hvis du deltager i spørgeundersøgelsen på hjemmesiden, har du ved lodtrækning mulighed for at vinde den Time Timer (18x18cm), vi sætter på højkant.

Du kan derudover deltage i konkurrencen på Facebook gruppen, hvor du også har mulighed for at vinde en Time Timer (18x18cm).

Rigtig god fornøjelse!

Hyperaktiv hilsen
Charlotte & ADHD Awareness Week Teamet


ADHD Awareness Week arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD og deres familier.

torsdag den 20. oktober 2011

ADHD - "Fortabt i skolen" af Ross Greene!"Fortabt i skolen" er en bog om en succesrig metode, der giver lærere og pædagoger konkrete værktøjer i hverdagen til at håndtere de børn, der ellers kan være svære at rumme i skolen.

På baggrund af mange års forskning og praktiske erfaringer har den amerikanske psykolog Ross W. Greene udviklet en anderledes pædagogisk metode, som han kalder Samarbejdsbaseret Problemløsning.

"Fortabt i skolen" giver den nødvendige viden samt værktøjer til at takle og hjælpe børn med adfærdsproblemer.

Samarbejdsbaseret Problemløsninger tager udgangspunkt i grundantagelsen, at børnenes adfærdsmæssige udfordringer skyldes, at de ikke mestrer en række kognitive færdigheder og sociale kompetencer. Netop ved at kortlægge de manglende færdigheder og derefter målrettet lære børnene at mestre dem eller kompensere for dem, kan den uhensigtsmæssige adfærd ændres i løbet af kort tid i mærkbar positiv retning.

Bogen indeholder mange eksempler fra hverdagen og eksempler på dialoger, der viser, hvordan metoden kan praktiseres.

Du kan læse mere om "Fortabt i skolen"Forlaget Pressto.


KONKURRENCE: Forlaget Pressto er sponsor af ADHD Awareness WeekHvis du deltager i spørgeundersøgelsen på hjemmesiden, har du ved lodtrækning mulighed for at vinde bogen "Fortabt i skolen", vi sætter på højkant.

Du kan derudover deltage i konkurrencen på Facebook gruppen, hvor du også har mulighed for at vinde bogen "Fortabt i skolen".

Rigtig god fornøjelse!


Hyperaktiv hilsen
Charlotte & ADHD Awareness Week Teamet


ADHD Awareness Week arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD og deres familier.

DVD - "Det hedder altså ikk' DAMP" - En film om børn og unge med ADHD!


"Det hedder altså ikk' DAMP" er en tankevækkende dokumentar, som fortæller historien om livet for to børn med ADHD.

I filmen kommer du tæt på Olivia på 16 år og Mathias på 8 år, der begge står over for store udfordringer i deres hverdag. En hverdag, der fungerer bedst, hvis den er struktureret og overskuelig.

Mathias skal både flytte hus, skole og by, mens Olivia kæmper for at få så meget styr på sin ADHD, at hun kan medvirke i en stor teateropsætning på sin efterskole.

I filmen ser du, hvordan de to klarer udfordringerne. Du får også et indblik i deres tanker, bekymringer og glæder i forbindelse med det at have ADHD.

Du kan læse mere om filmen her eller måske låne den på dit bibliotek.

Filmen havde præmiere i 2010.


KONKURRENCE: Malene Gerd Petersen er sponsor af ADHD Awareness Week

Hvis du deltager i spørgeundersøgelsen på hjemmesiden, har du ved lodtrækning mulighed for at vinde 1 af de 2 DVD'er "Det hedder altså ikk' DAMP", vi sætter på højkant.

Du kan derudover deltage i konkurrencen på Facebook gruppen, hvor du også har mulighed for at vinde 1 eksemplar af DVD'en ”Det hedder altså ikk' DAMP".

Rigtig god fornøjelse!


Hyperaktiv hilsen
Charlotte & ADHD Awareness Week Teamet


ADHD Awareness Week arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD og deres familier.

onsdag den 19. oktober 2011

ADHD - "Det eksplosive barn" af Ross W. Greene!


Ross W. Greene’s bog ”Det eksplosive barn” er en praktisk brugs bog med eksempler og konkrete anvisninger på, hvordan man praktiserer Samarbejdsbaseret Problemløsning i hverdagen.
 
”Det eksplosive barn” indfører læseren i behandlingsmetoden Samarbejdsbaseret Problemløsning. Metoden har vist sig afgørende i behandling at de ”eksplosive” børn.

Det er en enkel metode, der bygger på dialog med barnet. En dialog, der handler om at anerkende barnets behov, samt anerkende, at barnet ikke er i stand til at reagere anderledes i en given situation, hvor det har ønsker og behov, det ikke umiddelbart kan eller vil kunne få tilgodeset.

Det handler om at gå i dialog med barnet – samarbejde – for at få afdækket dets behov og finde løsningsmuligheder. Det vil næsten altid være muligt at nå et resultat, der både tilfredsstiller barnet og dets omgivelser. Dette gør så, at eksplosionen udebliver, at barnet føler sig anerkendt og bliver bedre til selv at håndtere lignende situationer i fremtiden.
Bogen henvender sig til forældre, pædagoger, lærere og andre faggrupper, der arbejder med børn med opmærksomhedsforstyrrelser og betegnes som et afgørende gennembrud i behandlingen af de ”eksplosive” børn.

Du kan læse mere om ”Det eksplosive barn”Forlaget Pressto.

KONKURRENCE: Forlaget Pressto er sponsor af ADHD Awareness Week
Hvis du deltager i spørgeundersøgelsen på hjemmesiden, har du ved lodtrækning mulighed for at vinde 1 af de 3 bøger ”Det eksplosive barn", vi sætter på højkant.

Du kan derudover deltage i konkurrencen på Facebook gruppen, hvor du også har mulighed for at vinde 1 eksemplar af Ross W. Greene’s bog ”Det eksplosive barn".
Rigtig god fornøjelse!


Hyperaktiv hilsen
Charlotte & ADHD Awareness Week Teamet


ADHD Awareness Week arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD og deres familier.

ADHD - "Kvinder med ADHD" af Sari Solden!


Sari Solden's bog "Kvinder med ADHD" har ganske enkelt taget Danmark med storm!

Det skete da hun sidste år gæstede Danmark i forbindelse med udgivelsen bogen på dansk. Her fik Københavns Kommunes Jobcenter på Nørrebro og ca. 100 vidunderlige kvinder med ADHD og deres ægtefæller, kærester, forældre eller andre familiemedlemmer fornøjelsen af hendes foredrag om kvinder med ADHD.

Responsen på begge foredrag var ganske overvældende og hun ser frem til igen at kunne gæste Danmark.

Lige siden bogen udkom på dansk, har den fundet vej til en masse unge og modne kvinders hjerter. De udtrykker bl.a. glæde, sorg, frustration og lettelse over at have fundet én, som de virkelig føler forstår dem, sætter ord på de tanker og følelser, som de tumler med, på en måde, så de ikke længere føler sig så alene.

 

Jeg kan vel næsten tillade mig at sige, at Sari Solden har givet kvinder med ADHD deres egen ADHD-bibel.
 

Her kan du se eller gense videointerviewet med Sari Solden.Du kan læse mere om ”Kvinder med ADHD”Forlaget Pressto.


KONKURRENCE: Forlaget Pressto er sponsor af ADHD Awareness Week
Hvis du deltager i spørgeundersøgelsen på hjemmesiden, har du ved lodtrækning mulighed for at vinde 1 af de 4 bøger ”Kvinder med ADHD”, vi sætter på højkant.

Du kan derudover deltage i konkurrencen på Facebook gruppen, hvor du også har mulighed for at vinde 1 eksemplar af Sari Soldens bog ”Kvinder med ADHD”.

Rigtig god fornøjelse!Hyperaktiv hilsen
Charlotte & ADHD Awareness Week Teamet


ADHD Awareness Week arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD og deres familier.