torsdag den 18. oktober 2012

ADHD Awareness Awards 2012.

Traditionen tro skal vi også i år hædre de mennesker, der gør en særlig indsats for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD og deres familier.

I år har vi dog som noget nyt en lodtrækning om flotte præmier. Hver indstilling giver et lod, så jo flere indstillinger du skriver, des flere lodder har du.

Her er de 8 kategorier er:
  • Årets Lærer
  • Årets Pædagog
  • Årets Behandler
  • Årets Sagsbehandler
  • Årets Offentlige Instans
  • Årets Virksomhed
  • Årets Politiker
  • Årets Helt eller Heltinde. Du kan vælge en person, der ikke falder ind under de andre kategorier.

Læs mere om indstillingen og de mange præmier på ADHD Awareness Danmark.

Se her modtagerne af ADHD Awareness Awards 2011.

Det er tilladt at dele og opfordre andre til at deltage!


Hyperaktiv hilsen
Charlotte Hjorth & ADHD Awareness Teamet


ADHD Awareness Week arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD samt deres familier. .